Zvolenská bežecká liga 2023

Zastrešenie bežeckých podujatí v meste Zvolen a blízkom okolí:

 • Beh oslobodenia mesta Zvolen
 • Šrégom nočným Zvolenom
 • Zvolenská corrida
 • Beh oslobodenia obce Budča
 • Buď Fit! Nie len IT!
 • Beh okolo vodnej nádrže Môťová
 • Slatinskô prplenia....
 • Continental Beh na Pustý hrad

Výťažok z podujatí sa odvedie na účet Svetielka nádeje o.z.

Sledované kategórie:

 • A - rok narodenia mladší – 1984, muži
 • B - rok narodenia 1983 – 1974, muži
 • C - rok narodenia 1973 – 1964, muži
 • D - rok narodenia 1963 – starší, muži
 • E - rok narodenia mladšie – 1984, ženy
 • F - rok narodenia 1983 – 1974, ženy
 • G - rok narodenia 1973 – staršie, ženy

Bodovanie:

 • 1. miesto 15 bodov 
 • 2. miesto 12 bodov 
 • 3. miesto 10 bodov 
 • 4. miesto 8 bodov 
 • 5. miesto 7 bodov 
 • 6. miesto 6 bodov 
 • 7. miesto 5 bodov 
 • 8. miesto 4 body 
 • 9. miesto 3 body 
 • 10. miesto 2 body 
 • za každé ďalšie miesto 1 bod

Vyhlásenie výsledkov ligy:  v priestoroch Zvolenského zámku

Vyhlasujú sa prví traja v každej kategórii.

Ocenení vecnými cenami budú aj účastníci Zvolenskej bežeckej ligy (všetky štarty).

Organizátori:

Mišo, s.r.o., Cyklo Zvolen, o.z., Mesto Zvolen, Obec Budča, Slovenský šport o. z., 21. Zbor Korčín, Zvolenská Slatina, Woodenworld