Zvolenská bežecká liga 2024

Zastrešenie tradičných bežeckých podujatí v meste Zvolen a blízkom okolí:

 • Beh oslobodenia mesta Zvolen
 • Zvolenská corrida
 • Beh oslobodenia obce Budča
 • Šrégom nočným Zvolenom
 • Buď Fit! Nie len IT!
 • Slatinskô prplenia....
 • Continental Beh na Pustý hrad
 • Kováčovská desiatka

Sledované kategórie:

 • A - rok narodenia mladší – 1985, muži
 • B - rok narodenia 1984 – 1975, muži
 • C - rok narodenia 1974 – 1965, muži
 • D - rok narodenia 1964 – starší, muži
 • E - rok narodenia mladšie – 1985, ženy
 • F - rok narodenia 1984 – 1975, ženy
 • G - rok narodenia 1974 – staršie, ženy

Bodovanie:

 • 1. miesto 30 bodov
 • 2. miesto 29 bodov
 • 3. miesto 28 bodov
 • 4. miesto 27 bodov
 • 5. miesto 26 bodov
 • 6. miesto 25 bodov
 • 7. miesto 24 bodov
 • 8. miesto 23 bodov
 • 9. miesto 22 bodov
 • 10. miesto 21 bodov
 • 11. miesto 20 bodov
 • 12. miesto 19 bodov
 • 13. miesto 18 bodov
 • 14. miesto 17 bodov
 • 15. miesto 16 bodov
 • 16. miesto 15 bodov
 • 17. miesto 14 bodov
 • 18. miesto 13 bodov
 • 19. miesto 12 bodov
 • 20. miesto 11 bodov
 • 21. miesto 10 bodov
 • 22. miesto 9 bodov
 • 23. miesto 8 bodov
 • 24. miesto 7 bodov
 • 25. miesto 6 bodov
 • 26. miesto 5 bodov
 • 27. miesto 4 body
 • 28. miesto 3 body
 • 29. miesto 2 body
 • 30. miesto 1 bod
 • za každé ďalšie miesto 1 bod

Vyhlásenie výsledkov ligy:  v priestoroch Zvolenského zámku

Vyhlasujú sa prví traja v každej kategórii.

Ocenení vecnými cenami budú aj účastníci Zvolenskej bežeckej ligy (všetky štarty).

Organizátori:

Mišo, s.r.o., Cyklo Zvolen, o.z., Mesto Zvolen, Obec Budča, Slovenský šport o. z., 21. Zbor Korčín, Zvolenská Slatina, Woodenworld, Obec Kováčová