Beh oslobodenia mesta Zvolen

  • Pretek
kedy?
11:00
18. mar 2023
kde?
Zvolen, Zlatý Potok
Zlatý Potok, Základná škola M. Rázusa

Štartovné

Hlavný beh

  • od 15.2.2023 do 17.3.2023 5,00 €
  • na mieste 8 €

Miesto

Zvolen, Zlatý Potok - Zlatý Potok, Základná škola M. Rázusa

Kategórie

  • A muži (1984 - 2008)
  • B muži (1974 - 1983)
  • C muži (1964 - 1973)
  • D muži (1923 - 1963)
  • E ženy (1984 - 2008)
  • F ženy (1974 - 1983)
  • G ženy (1923 - 1973)

Trate

Hlavný beh 4.6 km s prevýšením 80 metrov

Okruh vedie sídliskom Zlatý Potok. Prevýšenie na jeden okruh je 40 metrov. Povrch 90% asfalt, 10% tráva, šotolina.  Bežia sa dva okruhy    

Štart:

11:00 hod. Hlavné kategórie                                       

Registrácia: na www.misosport.sk do 17.3.2023 alebo osobne v deň podujatia od 09:00 do 10:30 hod. 

Prezentácia:  v deň pretekov od 09:00  do 10:30 hod. VI. ZŠ, Zlatý Potok, Zvolen 

Podmienky: Preteká sa podľa týchto propozícií.

Dĺžka trate: 2 okruhy, spolu 4,6 km                             

Meranie časov:  Časy budú merané elektronickou časomierou 

Vyhlásenie víťazov:   V kategóriách budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach.

Prihlášky: 

on-line do 17.3.2023 na stránke www.misosport.sk 

osobne 18.3.2023 od 9:00 do 10:30, VI. ZŠ, Zlatý Potok

Štartovné: Platia len kategórie A - G

5 € pri zaplatení prevodom do 17.3.2022 na č.účtu: IBAN: SK66 0900 0000 0051 2841 7430

8 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 18.3.2023

Upozornenie: zaplatené štartovné sa späť nevracia!                                  

Štartovné zahŕňa: Pripravenú bežeckú trať, štartovné číslo, meranie času elektronickou časomierou, občerstvenie, ceny pre umiestnených.

Súťažiaci pod 18 rokov štartujú iba so súhlasom zákonného zástupcu. Všetci plnoletí súťažiaci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní sa poistiť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.