Ferčekovská desiatka

 • Pretek
kedy?
11:00
17. nov 2023
kde?
Ferčekovce, okr. Spišská Nová Ves
Malé pole, Ferčekovce

Štartovné

Hlavná trať - muži 10 km

 • od 23.10.2023 do 15.11.2023 10,00 €

Hlavná trať - ženy 5 km

 • od 23.10.2023 do 15.11.2023 10,00 €

Prebehni sa s nami

 • od 23.10.2023 do 15.11.2023 5,00 €

Dorastenci 2006-2007

 • od 23.10.2023 do 15.11.2023 zadarmo

Deti 2008-2009

 • od 23.10.2023 do 15.11.2023 zadarmo

Deti 2010-2011

 • od 23.10.2023 do 15.11.2023 zadarmo

Deti 2012-2013

 • od 23.10.2023 do 15.11.2023 zadarmo

Deti 2014-2015

 • od 23.10.2023 do 15.11.2023 zadarmo

Deti -2016

 • od 23.10.2023 do 15.11.2023 zadarmo

Miesto

Ferčekovce, okr. Spišská Nová Ves - Malé pole, Ferčekovce

Kategórie

 • chlapci -2016 (2016 - 2021)
 • dievčatá -2016 (2016 - 2021)
 • chlapci 2014-2015 (2014 - 2015)
 • dievčatá 2014-2015 (2014 - 2015)
 • chlapci 2012-2013 (2012 - 2013)
 • dievčatá 2012-2013 (2012 - 2013)
 • chlapci 2010-2011 (2010 - 2011)
 • dievčatá 2010-2011 (2010 - 2011)
 • chlapci 2008-2009 (2008 - 2009)
 • dievčatá 2008-2009 (2008 - 2009)
 • chlapci 2006-2007 (2006 - 2007)
 • dievčatá 2006-2007 (2006 - 2007)
 • A muži 18-39r. (1984 - 2005)
 • B muži 40-49r. (1974 - 1983)
 • C muži 50-59r. (1964 - 1973)
 • D muži 60r a viac (1924 - 1963)
 • E ženy 18-34r. (1989 - 2005)
 • F ženy 35-49r. (1974 - 1988)
 • G ženy 50r. a viac (1924 - 1973)
 • Prebehni sa s nami - muži (1924 - 2018)
 • Prebehni sa s nami - ženy (1924 - 2018)

Trate

Deti -2016 0.2 km
Deti 2014-2015 0.4 km
Deti 2012-2013 0.7 km
Deti 2010-2011 1 km
Deti 2008-2009 1.5 km
Dorastenci 2006-2007 3 km
Hlavná trať - muži 10 km 10 km
Hlavná trať - ženy 5 km 5 km
Prebehni sa s nami 2 km

Usporiadateľ: Športový klub Ferčekovce, CVČ Adam Spišská Nová Ves

Dátum: 17. november 2023 (piatok) 

Štart: 11:00 hod. – deti a dorastenci 13:00 hod. – bežci na 5 a 10 km 12:15 hod. – Prebehni sa s nami 

Miesto:  Malé pole, Ferčekovce, Spišská Nová Ves, GPS: 48.924562, 20.532276

Registrácia: Povinná online registrácia do 15.11.2023 https://misosport.sk/pretek/fercekovska-desiatka-2023

V prípade, že dieťa nemá e-mail adresu (potrebná pri registrácii) - použite e-mail v tvare: menopriezvisko@misosport.sk

Prezentácia: V deň pretekov v priestoroch štartu: deti od 10:00 do 10:45 hod.; dospelí a dorast do 12:45 hod.

Štartovné: Detské a dorastenecké kategórie bez platby, ale s povinnosťou online registrácie, Dospelí – 10 €, muži nad 60 rokov a ženy nad 50 rokov – 5 €, Prebehni sa s nami – 5 €. Platba štartovného online platobnou kartou alebo prevodom na  SK66 0900 0000 0051 2841 7430. Informácia o postupe pri platbe príde do e-mailu po registrácii. V prípade zľavneného štartovného je potrebné vybrať spôsob platby prevodom a uhradiť štartovné po zľave. Do poznámky uveďte meno a priezvisko súťažiaceho.

Členovia ŠKF majú účasť na podujatí bezplatnú. Členstvo v ŠKF je potrebné uviesť pri registrácii v kolónke KLUB.

Ceny: Prví traja v každej kategórii budú odmenení. 

Trať: Beží sa smer Medvedia dolka s obrátkou po 2,5 km. Súťažiaci v kategórii A, B, C, D absolvujú trať 2-krát, ostatní súťažiaci raz. Lesná cesta, tráva, zvlnený terén.

Zdravotná služba: Zabezpečená lekárom

Informácie: www.skfercekovce.skinfo@skfercekovce.sk https://www.facebook.com/skfercekovce   

Po behu sa uskutoční vyhodnotenie Bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves 2023

V cene štartovného teplý čaj a párky. Pre prvých 100 zaregistrovaných v kategórii dospelých a Prebehni sa s nami originálna účastnícka medaila.

Účasť na vlastnú zodpovednosť. Za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.