Memoriál Ondreja Holca v cezpoľnom behu Poniky

 • Pretek
kedy?
10:45
14. okt 2023
kde?
Poniky, okr. Banská Bystrica,
Futbalové ihrisko ŠK OPL Poniky, okres Banská Bystrica

Štartovné

Hlavný beh

 • od 15.5.2023 do 13.10.2023 6,00 €

Hobby beh

 • od 15.5.2023 do 13.10.2023 3,00 €

Majstrovstvá ZŠ Poniky

 • od 15.5.2023 do 13.10.2023 zadarmo

Miesto

Poniky, okr. Banská Bystrica, - Futbalové ihrisko ŠK OPL Poniky, okres Banská Bystrica

Kategórie

 • A muži hlavný beh (1984 - 2008)
 • B muži hlavný beh (1974 - 1983)
 • C muži hlavný beh (1964 - 1973)
 • D muži hlavný beh (1924 - 1964)
 • E ženy hlavný beh (1984 - 2008)
 • F ženy hlavný beh (1974 - 1983)
 • G ženy hlavný beh (1924 - 1973)
 • H muži hobby beh (1924 - 2017)
 • I ženy hobby beh (1924 - 2017)
 • Dievčatá 5.-7.ročník MZŠ Poniky (2011 - 2013)
 • Chlapci 5.-7.ročník MZŠ Poniky (2011 - 2013)
 • Dievčatá 8.-9.ročník MZŠ Poniky (2008 - 2010)
 • Chlapci 8.-9.ročník MZŠ Poniky (2008 - 2010)

Trate

Hlavný beh 10 km s prevýšením 290 metrov

Prevýšenie 290m – náročnejší profil, 1,5km cez obec, stúpanie po 5. km, potom 4 km klesanie, posledný km do cieľa rovina. Povrch trate tvoria obecná komunikácia, lesné, poľné cesty, zvážnice.

Hlavný beh 10km odkaz na STRAVA

Hlavný beh 10km odkaz na GARMIN

Hobby beh 3.7 km s prevýšením 60 metrov

Prevýšenie 60m  – prvých 1,5km spoločných s hlavným behom. Povrch - obecná komunikácia, poľné cesty.

HOBBY  trať odkaz na STRAVA

Majstrovstvá ZŠ Poniky 3.7 km s prevýšením 60 metrov

Prevýšenie 60m  – prvých 1,5km spoločných s hlavným behom. Povrch - obecná komunikácia, poľné cesty.

Štart:  o 9:45 Detské behy

           o 10:45 Hlavný beh a Hobby beh

Detské behy – vzdialenosti podľa kategórií: Plocha futbalového ihriska, tráva                                                             

Registrácia:

1. Elektronicky cez portál misosport.sk.  Link: https://misosport.sk/pretek/memorial-ondreja-holca-v-cezpolnom-behu-poniky-2023

2. Elektronicky cez portál beh.sk                                                         

3. Osobne v deň pretekovv priestoroch futb. ihriska, v čase od 8:30

Upozornenie – registráciou účastník potvrdzuje, že dáva súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2019/679. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov.

Prezentácia: Osobne v deň pretekovv priestoroch futb. ihriska, v čase od 8:30

Štartovné:  

Hlavný beh6€ pri elektronickej registrácii a zaplatení prevodom, 8€ pri platbe na mieste

Hobby beh 3€ pri elektronickej registrácii a zaplatení prevodom, 4€ pri platbe na mieste

Detské behy - zadarmo.

Z každého štartovného bude suma 1€ odvedená na konto občianskeho združenia Svetielko nádeje. 

Štartovné zahŕňa – šatňu na prezlečenie, sprchu, štartovné číslo, meranie času, občerstvenie na trati (voda), občerstvenie v cieli (guľáš, teplý čaj, voda, ovocie), možnosť výhry originálnej ceny v tombole

Spôsob platby: 

Po registrácii na stránkach www.misosport.sk

Link: https://misosport.sk/pretek/memorial-ondreja-holca-v-cezpolnom-behu-poniky-2023     

Kategórie pre Detské behy:

Drobci do 3 rokov,s rodičmi (beh na 50m)

Predškoláci 4 – 6 rokov (1 okruh okolo ihriska)

Školáci 7 – 10 rokov (2 okruhy okolo ihriska)

V rámci Hlavného a Hobby behu bude evidovaná aj kategória       „Najlepší Poničan/ka“

Osoby mladšie ako 18 rokov môžu v Hlavnom behu a Hobby behu štartovať len s písomným súhlasom rodičov. Bez neho nebude štart možný!

Meranie časov: Časy budú merané elektronicky, firmou Mišo, s.r.o.      

Vyhlásenie víťazov: Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov Hlavného behu a Hobby behu bude na ploche štadióna o 12:30 hod. 

Ceny:

detských behoch každý obdrží sladkú účastnícku medailu.

Hlavnom a Hobby behu budú pretekári na prvých troch miestach odmenení medailou a športovým tričkom.

Absolútni víťazi podľa časov (muži, ženy) „Hlavného behu“ získajú finančnú odmenu: 

1.miesto: 30€

2.miesto: 20€

3.miesto: 10€

Prekonanie rekordu na hlavnej trati: 50€  

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, takisto na trati bude k dispozícii zdravotná asistenčná služba.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Sprievodný program:                    Atletická škôlka